ONC hợp tác với IHE nhằm nâng cao tiêu chuẩn liên thông

Đăng vào 10/02/2020
Văn phòng Điều phối Quốc gia về CNTT y tế Hoa Kỳ (ONC) tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Integrating the Health Enterprise USA (IHE) để cùng nâng cao các mục tiêu liên thông.

Văn phòng Điều phối Quốc gia về CNTT y tế Hoa Kỳ (ONC) tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Integrating the Health Enterprise USA (IHE) để cùng nâng cao các mục tiêu liên thông.

Họ sẽ tạo và cập nhật các tiêu chuẩn, hồ sơ và hướng dẫn triển khai mới, giúp chuyển sang các API hiện đại hơn giúp trao đổi dữ liệu dễ dàng và an toàn qua điện thoại thông minh.

Cùng với ONC, IHE - một sáng kiến ​​ tương tác phi lợi nhuận được HIMSS và RSNA đưa ra vào năm 2010 - sẽ hoạt động để đổi mới các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết để trao đổi dữ liệu hiệu quả hơn và đạt được các mốc quan trọng được xác định trong Lộ trình liên thông toàn quốc và Đạo luật 21st Century Cures Act.

Ảnh minh họa

Hai tổ chức sẽ dẫn dắt các bên liên quan trong ngành chăm sóc sức khỏe nhằm tạo ra và cập nhật các tiêu chuẩn, hồ sơ và hướng dẫn triển khai mới, giúp chuyển sang các API hiện đại hơn và các tiêu chuẩn mới như giao thức FHIR của HL7, giúp trao đổi dữ liệu một cách dễ dàng và an toàn qua điện thoại thông minh.

Trong số các mục tiêu của quan hệ đối tác này, ONC và IHE có kế hoạch cập nhật các hồ sơ IHE giúp hỗ trợ sử dụng FHIR để thay thế hoặc bổ sung cho tài liệu IHE hiện có dựa trên các thông số kỹ thuật trao đổi, công bố các bản cập nhật dưới dạng Hồ sơ kỹ thuật IHE công khai.

Họ cũng sẽ phối hợp để thúc đẩy việc thử nghiệm và áp dụng của các nhà phát triển thông qua các Connectathons IHE Bắc Mỹ, HL7 Developer Days và các sự kiện khác. Ngoài ra, họ sẽ khuyến khích IHE Hoa Kỳ và những người khác trong cộng đồng tiêu chuẩn cung cấp phản hồi liên tục dựa trên các thử nghiệm thực.

Theo Healthcare


Tin khác