Tập huấn PM Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tại Nghệ An và Phú Thọ

Đăng vào 19/11/2019
Từ ngày 11-20/11/2019, Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục công nghệ thông tin phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Phú Thọ tổ chức lớp “Tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế”.

Căn cứ nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ y tế của hai tỉnh Nghệ An và Phú Thọ, Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục công nghệ thông tin phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Phú Thọ tổ chức lớp “Tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức  ngành y tế”. Tại Nghệ An, lớp tập huấn diễn ra từ ngày 11-14/11/2019 với sự tham gia của 49 đơn vị. Tại Phú Thọ, lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 19-20/11/2019 và 27 đơn vị tham gia tập huấn.

DSCK2. Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Khai mạc tập huấn tại Phú Thọ.

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế do Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Dữ liệu y tế) phối hợp với Vụ Tổ Chức cán bộ xây dựng và phát triển.

Đến nay, phần mềm đã được triển khai mở rộng tại 36 đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Nghệ An và Phú Thọ. Việc triển khai phần mềm đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, giúp quản lý hồ sơ hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ TCCB và các đơn vị trong công tác quản lý, quy hoạch, hoạch định chính sách nguồn nhân lực.

Tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu nhằm thống nhất và tin học hoá quy trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ, tổng hợp, chi tiết thông tin về cán bộ. Trên cơ sở đảm bảo đồng nhất dữ liệu tại các đơn vị, giúp cho lãnh đạo đơn vị quản lý nguồn nhân lực và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tra cứu, báo cáo thống kê theo các biểu mẫu quy định.

Lớp tập huấn bao gồm giảng viên của Trung tâm Dữ liệu y tế, đơn vị đầu mối xây dựng phần mềm cùng các cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cán bộ công nghệ thông tin của của các đơn vị y tế trên địa bàn hai tỉnh.

KS. Đỗ Thị Ngọc Huệ, TT Dữ liệu y tế giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Học viên tham gia tập huấn tại Nghệ An

và Phú Thọ

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phần mềm liên hệ:

1. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế

SĐT: 0915.211.112; email: hungnb.cntt@moh.gov.vn/nbhung2009@gmail.com

2. Bà Đỗ Thị Ngọc Huệ, Trưởng phòng Tư vấn và Dịch vụ, Trung tâm Dữ liệu y tế

SĐT: 0983.898.940; email: huedtn.cntt@moh.gov.vn/huedtn.cntt@gmail.com

Và tham khảo thông tin qua trang web: http://yte.gov.vn/pages/news/13053/Phan-mem-Quan-ly-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.html

 


Tin khác