Hội thảo góp ý xây dựng “Định mức chi phí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

Đăng vào 26/09/2019
Sáng 26/9, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng “Định mức chi phí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Tham dự hội thảo có các chuyên gia công nghệ thông tin, đại diện Vụ/Cục thuộc Bộ, đại diện Sở Y tế Hà Nội, đại diện một số bệnh viện lớn tại Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT phát biểu tại Hội nghị

Dự thảo“Định mức chi phí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” hình thành trên thực tiễn hoạt động ứng dụng CNTT taị các cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, dự thảo xây dựng theo hướng Thông tư số 54/2017/TT-BYT về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với 7 mức chính.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và trao đổi, góp ý xoay quanh cơ sở và phương pháp tính định mức chi phí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ Cục Công nghệ thông tin, chuyên gia CNTT và các doanh nghiệp CNTT.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu đều đồng nhất quan điểm xây dựng “Định mức chi phí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” với cơ sở tính toán dựa trên tổng mức đầu tư các mức (7 mức chính theo Thông tư 54/2017/TT-BYT ) nhằm ước lượng chi phí ứng dụng CNTT tại cơ sở khám chữa bệnh giúp tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính cho các cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh và các doanh nghiệp CNTT.

chuyên gia CNTT và các doanh nghiệp CNTT.

Hội thảo góp ý công tốt đẹp, các đại biểu đều đồng nhất quan điểm xây dựng “Định mức chi phí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” với cơ sở tính toán dựa trên tổng mức đầu tư các mức (7 mức chính theo Thông tư 54/2017/TT-BYT ) nhằm ước lượng chi phí ứng dụng CNTT tại cơ sở khám chữa bệnh giúp tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính cho các cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh và các doanh nghiệp CNTT.

 

Ban biên tập TTTĐT Cục CNTT

Tin khác