Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ ngành y tế

Đăng vào 26/07/2019
Ngày 25/7/2019, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ ngành y tế năm 2019. Tham dự Hội nghị có gần 500 đại biểu là lãnh đạo và phụ trách công tác cán bộ tổ chức của 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tại Hội nghị Cục Công nghệ thông tin đã có bài tham luận về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ” do ThS Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế trình bày.

ThS Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế trình bày bài tham luận

Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ưu tiên giành nhiều nguồn lực về tài chính, nhân lực cho hoạt động đổi mới, ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hoá tất cả các lĩnh vực hoạt động và phục vụ công tác CCHC. Trong đó, đã xác định rõ CNTT vừa là nội dung cải cách trong công tác chỉ đạo điều hành vừa là công cụ hỗ trợ tích cực cho công tác CCHC, đồng thời cũng xác định việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, công chức nhằm hình thành phương thức quản lý khoa học, là một nội dung rất quan trọng có tính then chốt quyết định sự thành công của cải cách công vụ, công chức của Bộ Y tế.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Y tế giao năm 2015-2016, Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Dữ liệu y tế) phối hợp với Vụ Tổ Chức cán bộ xây dựng phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức ngành y tế.

Phần mềm được xây dựng với mục tiêu nhằm thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ, tổng hợp, chi tiết thông tin về cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, đảm bảo đồng nhất dữ liệu tại tất cả các cơ quan, đơn vị, giúp cho lãnh đạo Bộ và các đơn vị tăng cường được khả năng quản lý nguồn nhân lực, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê theo các biểu mẫu, báo cáo về quản lý cán bộ công chức viên chức theo quy định của Nhà nước và của Ngành.

Từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ Y tế sẽ tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực y tế trong toàn Ngành phục vụ công tác báo cáo, thống kê và hoạch định chính sách trong toàn ngành Y tế.

Một số chức năng của phần mềm

Đến nay phần mềm đã được triển khai mở rộng tại 33 đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, Sở Y tế Nghệ An và 03 đơn vị thuộc Sở và có 3.793 hồ sơ cán bộ đã được nhập vào phần mềm. Việc triển khai phần mềm đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, giúp quản lý hồ sơ hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ TCCB và các đơn vị trong công tác quản lý, quy hoạch, hoạch định chính sách nguồn nhân lực.

Cũng tại bài tham luận, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng nhận xét phần mềm đã đáp ứng cơ bản các tiêu chí về quản lý cán bộ theo mẫu 2C/BNV, có tính bảo mật cao, nhiều tiện ích tra cứu trong quá trình quản lý cán bộ.

Các đại biểu tìm hiểu và trải nghiệm phần mềm:

Quang cảnh hội nghị

 


Tin khác