Đánh giá thực trạng công tác tin học hóa y tế cơ sở

Đăng vào 23/05/2019
Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổ chức đoàn công tác đánh giá thực trạng công tác tin học hóa cơ sở y tế tại địa phương.

Ngày 23/5 vừa qua, đoàn công tác Cục Công nghệ thông tin do Cục trưởng Trần Quý Tường đã có buổi làm việc tại Trạm y tế thị trấn Vĩnh Tường và Trung tâm y tế Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội nhằm đánh giá thực trạng công tác tin học hóa y tế cơ sở tại địa phương.

Tại Trung tâm y tế Huyện Vĩnh Tường đoàn tiến hành khảo sát xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khả năng kết nối giữa các phần mềm.

Tại Trạm y tế thị trấn Vĩnh Tường và Trạm y tế xã Tân Hội đoàn khảo sát tập trung đánh giá việc triển khai phần mềm tổng thể quản lý trạm y tế xã và phần mềm khả năng kết nối với Hồ sơ sức khỏe điện tử theo yêu cầu của Bộ y tế.

Sau buổi làm việc, Cục trưởng đánh giá cao tinh thần quyết tâm của lãnh đạo và nhân viên y tế trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương có kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các trạm y tế rất tốt. Phần mềm đã triển khai tại các trạm y tế hoạt động có hiệu quả. Tại Bệnh viện huyện, phần mềm HIS tốt, có PACS mức cơ bản, đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Tuy nhiên, Cục trưởng cho rằng các trạm y tế xã cần bám sát theo Quyết định số 6110/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn. Yêu cầu phần mềm quản lý tiêm chủng phải kết nối được với phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã. Bệnh viện tiếp tục tiến hành rà soát và thực hiện theo Thông tư 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định Hồ sơ bệnh án điện tử.

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT

Tin khác