Vị trí, chức năng của Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Đăng vào 11/10/2017

Trung tâm Tích hợp dữ liệu là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, có chức năng hỗ trợ Cục Công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu y tế; nghiên cứu, phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin liên quan tới cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, hạ tầng và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại Hà Nội. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.


Tin khác