Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai phần mềm HSSKĐT

Đăng vào 27/06/2019

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo, về phía Bộ Y tế có ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; Ông Trần Quý Tường Cục trưởng Cục công nghệ thông tin; Ông Nguyễn Hữu Tuấn Giám đốc Ban Quản lý chuyên ngành xây dựng công trình y tế cùng đại diện Sở Y tế, các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trực thuộc triển khai hoạt động thí điểm. Về phía ADB có sự tham dự của ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia, đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam; Bà Donna Medeiros, chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin của ADB.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Y tế khai mạc hội thảo

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Y tế cho biết “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn ODA của ADB được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Mục tiêu chung của chương trình là tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở để hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mục tiêu cụ thể: Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã; tăng cường năng lực hoạt động của TTYTX để thực hiện toàn diện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; Đổi mới cơ chế tài chính, nhân lực và quản lý.  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, vụ Kế hoạch – tài chính tiến hành các thủ tục chuẩn bị triển khai Chương trình với những mục tiêu như trên, trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển mạng lưới công nghệ thông tin y tế tuyến cơ sở tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Nam, Đắk Nông, Gia Lai và Sóc Trăng.

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

Tại hội thảo, Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế khẳng định, ngành Y tế Việt Nam đã chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với các thành tựu đã đạt được như: Tăng cường công tác QLNN về CNTT Y tế, từng bước hòan thiện hành lang pháp lý CNTT Y tế. Đã ban hành thông tư 54 về tiêu chi phần mềm bệnh viện và thông tư 46 về hồ sơ bệnh án điện tử; Đã triển khai V.Office, thư điện tử BYT, kết nối Bộ ngành, địa phương.; Đã triển khai 37 dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4; Xây dựng xong phần mềm thống kê y tế điện tử, đã triển khai thí điểm 14 tỉnh. Năm 2019 sẽ triển khai cả nước; Xây dựng xong Hồ sơ sức khỏe điện tử, dự kiến triển khai toàn quốc năm 2019; 100%  BV UDCNTT ở các mức độ khác nhau. 99.5% các cơ sở y tế kết nối hệ thống giám định thanh toán BHYT; Đã triển khai thí điểm phần mềm  IBM Watson hỗ trợ chẩn đoán ung thư bằng trí tuệ nhân tạo tại bệnh viện đa khoa phú thọ. Phẫu thuật Rô bốt, Y tế từ xa; Đã triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng trên toàn quốc; Triển khai phần mềm quản lý cung ứng thuốc tại Bộ Y tế; Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu y tế quốc gia giai đoạn 1.

Thời gian tới, Cục trưởng Trần Quý Tường nhấn mạnh, Bộ Y tế đang xây dựng đề án đầu tư phát triển y tế thông minh với mục tiêu chung là ứng dụng và phát triển công nghệ thông minh trong y tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc, mọi nơi và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, toàn diện, suốt đời. Trong đó tập trung giải quyết 3 mục tiêu cụ thể: Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam; Ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành các bệnh viện thông minh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, xây dựng nền quản trị y tế thông minh.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia, đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam

Hội thảo sẽ làm việc trong 2 ngày với nội dung: ngày 1 các chuyên gia về CNTT của Cục CNTT – Bộ Y tế và ADB chia sẻ kinh nghiệm triển khai phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử trong và ngoài nước; Ngày thứ 2 tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.