Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 12

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Bạch Mai
Tác giả : Nguyễn Quốc Anh
Người hướng dẫn: Nguyễn Thụ, Đoàn Mai Phương
Cấp đề tài: TS
CQ tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Phẫu thuật đại cương Mã chuyên ngành: 3.01.21
Năm nghiệm thu: 2008 Số trang: 140Tr.
Từ khóa: nhiễm khuẩn vết mổ
Kí hiệu kho: LA.880
Tóm tắt:
Nghiên cứu 3446 BN phẫu thuật ngoại khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, từ 1/8/2005-30/11/2006. Kết luận: tỷ lệ bị nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) 4,2%, do trực khuẩn gram âm 75%; gram dương 24%; nấm men 1%. Nguy cơ NKVM ở những BN có bệnh kèm theo cao hơn có ý nghĩa thống kê so với những BN không có bệnh kèm theo. Nguy cơ NKVM ở những BN nằm viện trước mổ >7 ngày cao hơn những BN nằm viện trước mổ ≤7 ngày. Nguy cơ NKVM ở những loại phẫu thuật nhiễm bẩn cao hơn có ý nghĩa thống kê so với loại phẫu thuật sạch và sạch nhiễm. 100% mẫu không khí trong toàn BV sạch về số lượng vi khuẩn. Tỷ lệ mẫu không khí phân lập được vi khuẩn tại khu phẫu thuật khu cũ cao hơn khu mới. Tỷ lệ mẫu dụng cụ phẫu thuật kim loại và vải phẫu thuật nhiễm khuẩn tại khu phẫu thuật khu cũ cao hơn có ý nghĩa thống kê so với khu mới.