Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 26

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu vai trò của bọ chét Xenopsylla cheopis trong các ổ dịch hạch dai dẳng ở Tây Nguyên và kết quả một số biện pháp can thiệp
Tác giả : Phạm Ngọc Minh
Người hướng dẫn: Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Thân
Cấp đề tài: TS
CQ tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Ký sinh trùng học Mã chuyên ngành: 1.05.18
Năm nghiệm thu: 2008 Số trang: 121Tr.
Từ khóa: bọ chét Xenopsylla cheopis, dịch hạch
Kí hiệu kho: LA.879
Tóm tắt:
Nghiên cứu bọ chét ký sinh trên chuột và bọ chét tự do tại các ổ dịch hạch; chuột: vật chủ của bọ chét; tại các ổ dịch dai dẳng của 2 tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai, từ 1999-2006. Kết luận: có 8 loại là vật chủ của bọ chét, trong đó loài R.exulans chiếm ưu thế (tỷ lệ 91,81%; tần xuất 100%). Chỉ số phong phú của R.exulans cao hơn các loài khác. Tỷ lệ chuột nhiễm X.cheopis 57,54%. Thu thập được tổng số 5 loài bọ chét. Chỉ số bọ chét X.cheopis của R.exulans là 1,30. Chỉ số bọ chét X.cheopis và số bệnh nhân mắc dịch hạch có mối tương quan thuận. Tỷ lệ chuột nhiễm X.cheopis quanh năm cao trên mức nguy hiểm là 1 trong các yếu tố duy trì sự dai dẳng của dịch hạch tại các ổ dịch. Thông báo việc đánh giá kết quả các biện pháp can thiệp khống chế bọ chét dưới mức nguy hiểm tại các ổ dịch hạch dai dẳng.