Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 25

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu một số chỉ số huyết học và hóa sinh máu ở bệnh nhân ngoại khoa truyền máu khối lượng lớn tại Bệnh viện Việt Đức
Tác giả : Nguyễn Thị Huê
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Nga, Đỗ Trung Phấn
Cấp đề tài: TS
CQ tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu Mã chuyên ngành: 3.01.16
Năm nghiệm thu: 2008 Số trang: 122Tr.
Từ khóa: truyền máu
Kí hiệu kho: LA.878
Tóm tắt:
Nghiên cứu 90 BN mổ tại Bệnh viện Việt Đức có truyền máu khối lượng lớn (TMKLL) (≥3000ml) trong vòng 24 giờ, gồm truyền ngay trước, trong và ngay sau mổ. Tuổi trung bình 38 ± 17,58; nam 64%, nữ 36%. Lượng máu truyền trung bình 4050 ± 999ml/24 giờ. Kết luận: có tình trạng thiếu máu bình sắc giảm SLHC, Hb, Hct, sau TMKLL tình trạng thiếu máu được cải thiện rõ. Có tình trạng rối loạn đông máu sau TMKLL, với biểu hiện chủ yếu giảm đông, tăng D-Dimer và đông máu rải rác trong lòng mạch (ĐMRRTLM). Có một số biến đổi về hóa sinh máu. Rối loạn đông máu liên quan đến một số yếu tố: số lượng và tốc độ truyền máu, hạ thân nhiệt, giảm pH, giảm BE máu và độ nặng chấn thương. Mức độ chấn thương (ISS) có mối tương quan thuận với mức độ ĐMRRTLM. Giảm pH máu và hội chứng ĐMRRTLM là yếu tố nguy cơ độc lập gây tử vong sau mổ có TMKLL.