Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 18

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân liệt hai chi dưới do chấn thương tủy sống tại cộng đồng và đề xuất một số giải pháp can thiệp
Tác giả : Cầm Bá Thức
Người hướng dẫn: Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu
Cấp đề tài: TS
CQ tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa Mã chuyên ngành: 3.01.31
Năm nghiệm thu: 2008 Số trang: 128Tr.
Từ khóa: liệt chi dưới, chấn thương tủy sống
Kí hiệu kho: LA.877
Tóm tắt:
Nghiên cứu 80 BN liệt 2 chi dưới do chấn thương tủy sống, sống tại cộng đồng. Kết luận: thực trạng: liệt tủy hoàn toàn ASIA A là 52,5%; không hoàn toàn ASIA B là 5%; ASIA C là 27,5%; ASIA D là 15%. Khuyết tật rất nặng 12,5%; nặng 72,5%; trung bình 15%. 88,8% không làm được việc gì; 11,2% chỉ làm được việc nhẹ. 77,5% thất nghiệp; 12,5% bỏ học; 7,5% phải nghỉ việc; 2,5% đang hưởng lương hưu. Trầm cảm 25%, lo sợ 35%; căng thẳng 37,5%. Hiệu quả phục hồi chức năng: cải thiện mức độ khuyết tật theo thang điểm Rankin; cải thiện khả năng tự chăm sóc và di chuyển theo chỉ số Barthel; cải thiện mức độ tham gia công việc gia đình và cộng đồng theo chỉ số Frenchay; cải thiện của các biến chứng và thương tật thứ cấp.