Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 39

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc từ 3 loài (schefflera elliptica, schefflera corymbiformis, schefflera sp.3) thuộc họ nhân sâm (araliaceae) có tác dụng chống stress và tăng lực
Tác giả: Trần Công Luận
Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu
Năm bảo vệ: 2004 Chuyên ngành: Số trang: 118 tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc từ 3 loài (Schefflera Elliptica, Schefflera Corymbifformis, Schefflera SP.3) thuộc họ Nhân sâm (Arliaceae) có tác dụng chống stress và tăng lực. Kết quả đã định danh được Schefflera SP.3 là một loài mới và đặt tên là Schefflera sesilìlira. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu và khảo sát thành phần sapogenin chủ yếu của 3 loài khảo sát. Xác định được tác dụng tăng lực theo hướng hồng sâm của 3 loài Schefflera, đặc biệt tác dụng vượt trội của S.sessiliflora. Bước đầu xây dựng quy trình trồng 2 loài S.elliptica và S.sessiliflora ở Tà Nung - Đà Lạt.
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: