Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 23

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Đánh giá chất lượng những xét nghiệm hóa sinh máu tại các phòng xét nghiệm của các tuyến y tế
Tác giả: Phạm Thiện Ngọc
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Hà Nội
Năm bảo vệ: 2010 Chuyên ngành: Số trang: 87 tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: