Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 20

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất insulin tái tổ hợp. Giai đoạn 1: Thiết kế vector và chọn tế bào biểu hiện insulin
Tác giả: Lê Văn Phủng
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Hà Nội
Năm bảo vệ: 2010 Chuyên ngành: Số trang: 47 tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: