Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 12

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu bào chế dung dịch TTB có tác dụng tan sỏi mật
Tác giả: Mai Thị Hội
Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Việt Đức
Năm bảo vệ: 2009 Chuyên ngành: Số trang: 89 tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: