Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 22

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu bào chế viên nén paracetamol giải phóng nhanh
Tác giả: Nguyễn Đăng Hòa
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Dược Hà Nội
Năm bảo vệ: 2009 Chuyên ngành: Số trang: 106tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: