Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 17

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu sự đột biến gen liên quan đến tính kháng hóa chất diệt công trùng của muỗi Aedes Aegypti ở Việt Nam
Tác giả: Vũ Sinh Nam
Cơ quan chủ trì: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Năm bảo vệ: 2010 Chuyên ngành: Số trang: 106tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: