Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 11

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chẩn đoán và điều trị ung thư đường mật
Tác giả: Đoàn Thanh Tùng
Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Việt Đức
Năm bảo vệ: 2010 Chuyên ngành: Số trang: 89tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: