Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 27

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc
Tác giả: Nguyễn Việt Hùng
Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Bạch Mai
Năm bảo vệ: 2010 Chuyên ngành: Số trang: 138tr.
Tóm tắt:
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: