Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 35

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật không mở thất phải trong điều trị phẫu thuật triệt để tứ chứng Fallot tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Sinh Hiền
Người hướng dẫn: Đặng Ngọc Hùng
Cấp đề tài: Luận án
CQ tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Ngoại - Tim mạch Mã chuyên ngành: 62.72.07.10
Năm nghiệm thu: 2011 Số trang: 136Tr.
Từ khóa: tứ chứng Fallot
Kí hiệu kho: LA.142
Tóm tắt: