Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 16

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ và nguyên nhân tử vong tại huyện Ba Vì - Hà Nội năm 2006-2008
Tác giả : Dương Xuân Đức
Người hướng dẫn: Nguyễn Phương Hoa
Cấp đề tài: ThS.
CQ tổ chức bảo vệ: Học viện Quân y
Chuyên ngành: Y học dự phòng Mã chuyên ngành: 60 72 73
Năm nghiệm thu: 2009 Số trang: 87 Tr.
Từ khóa: tỷ lệ tử vong, nguyên nhân tử vong
Kí hiệu kho: ThS.1
Tóm tắt: