Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 7

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Kết quả ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị bảo tồn chấn thương thận có tổn thương đường bài tiết
Tác giả: Hoàng Long, Chu Văn Lâm, Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Trường Thành, Vũ Nguyễn Khải Ca, Nguyễn Tiến Quyết
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 178-187
Từ khóa chính: chấn thương thận
Từ khóa phụ: mổ nội soi
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: