Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 8

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phơi nhiễm Áen tới năng lực trí tuệ và sức khỏe tâm thần của trẻ em
Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Nguyễn Bích Thủy
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 62-71
Từ khóa chính: sức khỏe tâm thần
Từ khóa phụ: trẻ em
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: