Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 5

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu một số đột biến thay thế Amino axit (Misense Mutation) trên gen CXCL1 ở người bị phơi nhiễm Asen
Tác giả: Lê bắc Việt, Trần Phương Thảo, Tạ Thị Bình, Nguyễn Khắc Hải, Nguyễn Huy Hoàng
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 56-63
Từ khóa chính: bệnh di truyền
Từ khóa phụ: cấu trúc không gian, đột biến điểm
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: