Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 4

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện kiểu gen Vegf và kiểu đọt biến gen Egfr ứng dụng trong điều trị ung thư phổi
Tác giả: Ngô Tất Trung, Đinh ngọc Sĩ, Nguyễn Viết Nhung, Đặng Văn Khiêm, Vũ Xuân phú, Nguyễn Chi Lăng
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 48-55
Từ khóa chính: ung thư phổi
Từ khóa phụ: ung thư phổi không tế bào nhỏ
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: