Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 30

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Bất thường nhiễm sắc thể ở tế bào máu dây rốn trẻ sơ sinh phơi nhiễm Asen trước sinh
Tác giả: Trần văn Khoa, Nguyễn Khắc Hải, Ngô Trường Giang, nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Thị Việt Hà
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 43-47
Từ khóa chính: phơi nhiễm Asen trước sinh
Từ khóa phụ: bất thường NST
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: