Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 32

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu trị liệu ung thư tuyến tiền liệt người bằng phối hợp hai Oncolytic Virus sởi (Maasle) và quai bị (Mump) trên thực nghiệm
Tác giả: Hồ Anh Sơn, Bùi KhắcCường, Hoàng Văn Lương, Naoki Yâmmoto, Nguyễn Lĩnh Toàn
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 39-44
Từ khóa chính: ung thư tuyến tiền liệt
Từ khóa phụ: trị liệu bằng virus
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: