Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 29

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu quy tring chiết xuất, tinh chế 10-Deacetyl Bacctin III, Taxol khác từ thông đỏ lá dài (Taxus Wallichiana zucc) trồng ở Đà Lạt trên quy mô Pilot
Tác giả: Trần Công Luận, Bùi Thế Vinh, Vương Chí Hùng, Nguyễn Tiến Hùng
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 16-24
Từ khóa chính: thông đỏ lá dài
Từ khóa phụ: 10-Deacetyl Bacctin III
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: