Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 31

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Phát triển nguồn Gen Thông đỏ (Taxus wallichiana zucc) tại lâm đồng tạo nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc ung thư
Tác giả: Vương Chí Hùng, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Tôn, Trần Công Luận
Tên tạp chí: Y Dược Học Quân sự
Năm xuất bản: 2014 Số: 2 Tập: Trang: 9-17
Từ khóa chính: thông đỏ
Từ khóa phụ: gen, thuốc chống ung thư
Kí hiệu kho: VJ
Tóm tắt: