Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 6

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Khảo sát mức độ hút thuốc lá thụ động tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội
Tác giả: Đặng Thu Trang, Phạm Thái Hằng, Nguyễn Văn Huy
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 21 Tập: Trang: 61-63
Từ khóa chính: hút thuốc lá thụ động
Từ khóa phụ: khảo sát, Hà Nội
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành để cung cấp những kết quả ban đầu về mức độ hút thuốc thụ động ở các địa điểm công cộng tại Hà Nội, từ đó làm cơ sở hỗ trợ xây dựng các chính sách phòng chống hút thuốc lá. Nghiên cứu được tiến hành tại 35 địa điểm cộng cộng gồm các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường phổ thông cơ sở, nhà hàng và các địa điểm vui chơi giải trí từ  tháng 1/2010. Kết quả cho thấy nồng độ PM2.5 trong không khí ở trong nhà và ngoài trời tại tất cả các địa điểm trong mẫu nghiên cứu đều cao hơn tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ((25 µg/m3), nồng độ PM2.5 đặc biệt cao tại các địa điểm vui chơi giải trí, nhà hàng.