Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 7

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá nguy cơ tiêu chảy do vi sinh vật khi tiếp xúc với phân và nước thải sử dụng trong nông nghiệp tại tỉnh Hà Nam
Tác giả: Nguyễn Công Khương, Trần Hữu Bích, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Việt Hùng
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 22 Tập: Trang: 14-20
Từ khóa chính: tiêu chảy, phân, nước thải
Từ khóa phụ: nông nghiệp, Hà Nam, yếu tố nguy cơ
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Nước thải và phân người đang được sử dụng rộng rãi ở một số vùng ở Việt Nam cho hoạt động nông nghiệp và nuôi cá. Tuy nhiên việc này có nguy cơ tiềm tàng cho sức khỏe của những người lao động trực tiếp phơi nhiễm với phân và nước thải. Nghiên cứu này tìm hiểu nguy cơ mắc tiêu chảy của người dân do Escherichia coli, Giardia lamblia và Cryptosporidium parvum khi sử dụng phân và nước thải trong sản xuất nông nghiệp bằng phương pháp đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh vật.
Kết quả điều tra 102 mẫu nước bề mặt, 5 mẫu phân ủ sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và điều tra tình trạng phơi nhiễm của 235 người tham gia trong độ tuổi lao động từ 16 – 65 tại xã Hoàng Tây và Nhật Tân huyện Kim Bảng, Hà Nam cho thấy số lượng E. coli  từ 14. 105 – 2.107 MPN/100 mL, số lượng G. lamblia là 8 - 571 bào nang/100 mL và C. parvum là 19 - 707/100 mL. Nguy cơ tiêu chảy do E. coli từ 2,8.10-5 – 1,1.10-2/người/năm, do G. lamblia từ 1,1.10-3 – 2,1.10-1/người/năm và do C. parvum là 3,3.10-3 – 6,1.10-2/người/năm. Mức nguy cơ tiêu chảy do E. coli có thể cao gấp 11 lần, do G. lamblia cao gấp 210 lần và do C. parvum gấp khoảng 3 lần so với mức nguy cơ chấp nhận được của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với các vi sinh vật là 10-4 – 10-3/người/năm.
Nghiên cứu đã áp dụng thành công cách tiếp cận mới đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh và xác định được sự ô nhiễm nước bề mặt do E. coli và các kí sinh trùng đơn bào cũng như những nguy cơ mà chúng gây ra vượt chỉ định của WHO.