Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 5

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Quản lý, sử dụng phân người và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam
Tác giả: Vũ Văn Tú, Lê Thị Thanh Hương, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Bích Thảo, Nguyễn Việt Hùng
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 22 Tập: Trang: 4-13
Từ khóa chính: sức khỏe cộng đồng
Từ khóa phụ: quản lý, sử dụng ,phân người
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Phân người được sử dụng trong nông nghiệp vì là nguồn phân giàu chất dinh dưỡng đạm, lân và kali với tỷ lệ đạm và lân nhiều hơn phân chuồng. Sử dụng phân người trong sản xuất nông nghiệp làm tăng độ màu mỡ của đất, giảm sử dụng phân vô cơ qua đó góp phần giảm bớt tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng phân người không an toàn có thể làm lan truyền mầm bệnh và ô nhiễm môi trường.

Nhiều nghiên cứu về quản lý, kiến thức, thái độ và thực hành của người dân liên quan tới sử dụng phân người và ảnh hưởng sức khỏe đã được thực hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tài liệu tổng hợp những nghiên cứu này một cách hệ thống. Bài báo này tổng quan các nghiên cứu đã thực hiện ở Việt Nam từ các tài liệu sẵn có, được xuất bản trong nước và quốc tế nhằm phân tích mối liên quan giữa quản lý, sử dụng phân người và sức khỏe cộng đồng, thảo luận hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm tận dụng lợi ích của việc sử dụng phân người và giảm thiểu nguy cơ sức khỏe tới cộng đồng.