Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 19

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Nghiên cứu một số khía cạnh đáp ứng miễn dịch tế bào và tìm EBV-ADN tại máu ngoại vi bệnh nhân ung thư vòm mũi họng thể không biệt hóa
Tác giả : Bùi Công Toàn
Người hướng dẫn: Phan Thị Thu Anh
Cấp đề tài: TS
CQ tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Miễn dịch học Mã chuyên ngành: 3.01.09
Năm nghiệm thu: 2008 Số trang: 124Tr.
Từ khóa: ung thư vòm mũi họng
Kí hiệu kho: LA.881
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả 57 BN ung thư biểu mô không biệt hóa loại vòm họng (UCNT) chưa điều trị gì, tuổi trung bình 50±13,2; nam/nữ: 63,2/36,8, tại Bệnh viện K, từ năm 1999-2004. Kết luận: thông báo sự thâm nhiễm các tế bào lympho TCD4, TCD8, và CD56 bằng các phương pháp: hóa mô miễn dịch (HMMD), đo màu. Sự biểu lộ phức hợp hòa hợp mô chủ yếu (MHC) lớp 1 ảnh hưởng nhiều đến sự thâm nhiễm của tế bào TCD8. Thâm nhiễm của CD56 vào mô ung thư không bị ảnh hưởng của bất cứ yếu tố nào. Thông báo sự biểu lộ của MHC lớp 1 theo các phương pháp: HMMD và miễn dịch huỳnh quang, đo màu. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu lộ MHC lớp 1 là: khi MHC lớp 1 (+), sự thâm nhiễm của tế bào TCD4, TCD8, vào mô ung thư vòm mũi họng tỷ lệ thuận với kết quả điều trị. Kết quả điều trị tốt phụ thuộc vào sự thâm nhiễm của tế bào TCD4, TCD8 và có biểu lộ MHC lớp 1. Không phát hiện được trường hợp nào có EBV trong máu ngoại vi kể cả trước và sau điều trị.