Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 44

Bài báo khoa học

Kết quả tìm 58153
TÌM KIẾM
 • Tên bài báo

 • Tác giả

 • Tên tạp chí

 • Năm xuất bản

  Trang 1/5816. Tổng số 58153 bản ghi
  Prev
  [1]
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  5814
  5815
  5816
  Next
  Kéo tiêu đề cột vào đây để xem theo nhóm-Hoặc gõ vào ô để tìm kiếm bên dưới
  #
  Tên bài báo
  Tên tạp chí
  Tác giả
  Năm xuất bản
   
 • Phát triển đào tạo và nghiên cứu về đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong nước, vệ sinh và thực phẩm

  Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Việt Hùng // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 73-78,

  Từ khóa chính: vi sinh vật trong nước, vi sinh vật trong thực phẩm, vi sinh vật trong vệ sinh

  Từ khóa phụ:đào tạo, yếu tố nguy cơ

  Tải về

 • Xây dựng bộ câu hỏi đo lường nhận thức và hành vi sử dụng nước thải của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tân và Nhật Tân tỉnh Hà Nam theo Thuyết động lực bảo vệ

  Vũ Văn Tú, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Việt Hùng, Christian Zurbrugg // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 66-72,

  Từ khóa chính: sử dụng nước thải, bộ câu hỏi đo lường nhận thức, thuyết động lực bảo vệ, bộ câu hỏi đo lường hành vi

  Từ khóa phụ:sản xuất nông nghiệp, Hà Nam

  Tải về

 • Lợi ích kinh tế từ việc phòng ngừa được các trường hợp bệnh tiêu chảy nhờ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam

  Hoàng Văn Minh, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Việt Hùng // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 61-65,

  Từ khóa chính: bệnh tiêu chảy, nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh

  Từ khóa phụ:lợi ích kinh tế, phòng ngừa, Hà Nam

  Tải về

 • Nghiên cứu mối liên quan giữa tình trạng ốm đau, bệnh tật tự khai báo với điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Hoàng Tân và Nhật Tân, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

  Nguyễn Hoàng Thanh, Hoàng Văn Minh, Nguyễn Việt Hùng // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 46-52,

  Từ khóa chính: ốm đau, bệnh tật, nước sạch, vệ sinh môi trường

  Từ khóa phụ:Hà Nam

  Tải về

 • Quản lý, sử dụng phân người và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam

  Vũ Văn Tú, Lê Thị Thanh Hương, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Bích Thảo, Nguyễn Việt Hùng // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 4-13,

  Từ khóa chính: sức khỏe cộng đồng

  Từ khóa phụ:quản lý, sử dụng ,phân người

  Tải về

 • Sự lan truyền và tính kháng sinh của Escherichia coli trong nước thải ở Hà Nam

  Lisa Dam, Nguyễn Việt Hùng, Phùng Đắc Cam, Roland Mollby // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 37-45,

  Từ khóa chính: Escherichia coli, nước thải

  Từ khóa phụ:Hà Nam, tính kháng sinh, lan truyền

  Tải về

 • Ô nhiễm đơn bào gây bệnh đường ruột và Coliform chịu nhiệt trong rau thủy sinh ở vùng nước thải từ ruộng đến chợ tại Hà Nội

  Nguyễn Thùy Trâm, Vương Anh Tuấn, Lise Tonner Klank, Phùng Đắc Cam, Anders Dalsgaard // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 29-36,

  Từ khóa chính: bệnh đường ruột, ô nhiễm đơn bào, Coliform

  Từ khóa phụ:rau thủy sinh, nước thải, Hà Nội

  Tải về

 • Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ việc sử dụng nước thải trong nông nghiệp ở một số vùng ven đô tại Việt Nam

  Đỗ Thùy Trang, Bùi Thị Thu Hiền, Phùng Đắc Cam, Nguyễn Đăng Tuấn, Kare Mobak, Wim van der Hoek, Anders Dalsgaard // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 21-28,

  Từ khóa chính: sức khỏe, nước thải

  Từ khóa phụ:nông nghiệp, vùng ven đô Việt Nam, yếu tố nguy cơ

  Tải về

 • Đánh giá nguy cơ tiêu chảy do vi sinh vật khi tiếp xúc với phân và nước thải sử dụng trong nông nghiệp tại tỉnh Hà Nam

  Nguyễn Công Khương, Trần Hữu Bích, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Việt Hùng // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 11, số 22, chuyên đề , tập , tr. 14-20,

  Từ khóa chính: tiêu chảy, phân, nước thải

  Từ khóa phụ:nông nghiệp, Hà Nam, yếu tố nguy cơ

  Tải về

 • Khảo sát mức độ hút thuốc lá thụ động tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội

  Đặng Thu Trang, Phạm Thái Hằng, Nguyễn Văn Huy // Y tế Công cộng. - Năm 2011, tháng 10, số 21, chuyên đề , tập , tr. 61-63,

  Từ khóa chính: hút thuốc lá thụ động

  Từ khóa phụ:khảo sát, Hà Nội

  Tải về

 •      
  Trang 1/5816. Tổng số 58153 bản ghi
  Prev
  [1]
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  5814
  5815
  5816
  Next